Startseite.Biografie.Musik.Bilder.Video.Berichte.Barden.Kontakt.

HA-Web © 2002

www.hozanaydin.com

Hozan Aydin

H O Z A N  A Y D I N
S t r a n  J î y a n e 1  “Bavê Min“

01 Bavê Min

 

 

01 Bavê Min

02 Çi Deme

03 Newroze

04 Heyran

05 Esmer

06 Xem Nîne

 

 

07 Evîndarê Bîrîya Teme

08 Dayê

09 Keleye... (Potpori)

10 Canê

11 Dîlber

12 Zekerya... (Potpori)

 

 

bavemin.wma.
cideme.wma.
newroze.wma.
heyran.wma.
esmer.wma.
xemnine.wma.
ebteme.wma.
daye.wma.
yarkel.wma.
cane.wma.
dilber.wma.
zekerya.wma.
bavemin.wma.
S O N G T E X T E N