Home.Biography.Music.Photos.Video.News.BardsArt.Contact.

HA-Web © 2002

www.hozanaydin.com

Hozan Aydin

H O Z A N  A Y D I N
Stran Jîyane 1 (2006)
Klanspuren Konzert
(1994)
Stran Jîyane1-Bavê Min
(2006)
Şevbêrka Dengbêjan 1
(2000)
Bêje (2001)
Bêje (2002)
Stranên Dilê Me3-Bilez
(2003)
Şevbêrka Dengbêjan 2
(2005)
Stran Jîyane 2 (2008)
Stran Jîyane 2
“ Vejîn “
( 2 0 0 8 )

Ê Heylooor, heylolo heylolo heyloooor...,Filîto lawo karwanî berxê min karwanîîî,

Karwan êvarê barkir çûn bi royêra qe da nanî li kevanê kêrê li kanîya qîre li pira Batman ê li delavê paşo pêşî vegerîya li ser paşîyê danîîî,

Lawo tu çiqa xortek nezanî bi çi aqilî swarbûyî hatî pêşîya vî karwanîîî,

Te serê paçê çindare berda ser erwanî law te nego serkarwanê Elîyê Edmanekê Emê Mamê Gindê ye gava tu cara ji vî cari ji destê wan Egît û xweşmêran xilasbibî lawo…

 

Lolo Flît lawo bira Şema dayîka te bê teze min çokê xwe da erdê ji xwera lawek anî lawooo…

Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor.....;   ....>>>

LATEST WORK
AYDIN ´s  MUSICALBUM
F i l î T î T  ê  Q U T O