Destpêk.Kurtejîyan.Musik.Wêne.Video.Nivîs.Dengbêjî.Têkelî.

HA-Web © 2002

www.hozanaydin.com

Hozan Aydin

H O Z A N  A Y D I N
Ji minre binivîsin

Gelî guhdarvan û heskirîyê Hozan Aydin,

Ji bona Konser, şevên çandî, dawet û şahîyên xwe hun dikarin li vêderê bi rêya E-Mail´ê, bi minre têkevin têkelîyê.

 

Keremkin li jore daxwazên xwe binivîsin û bişînin, bêguman hunê di demekî kurt de bersiva e-mal´a xwe bistînin.

 

Ligel silav û rêzan

Hozan Aydin

Ji minre binivîsin