Destpêk.Kurtejîyan.Musik.Wêne.Video.Nivîs.Dengbêjî.Têkelî.

HA-Web © 2002

www.hozanaydin.com

Hozan Aydin

H O Z A N  A Y D I N
Wêneyên şexsî
Wêneyên ser dikê
Wêneyên taybet
Wêneyên bi hevalanre
Dîmenên Kurdistanê